STORITVE / DAVČNO SVETOVANJE / Transferne cene

Transferne cene

Transferne cene oziroma prenosne cene so cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe. Skladno z določbami ZDDPO-2 naj bi se transferne cene zagotavljale na ravni cen enakih ali primerljivih proizvodov, ki bi se v primerljivih okoliščinah dosegle na trgu med nepovezanimi osebami (upoštevanje tržnega načela oziroma arm’s length principle).

Prednosti sodelovanja z nami:

 • smo skupina strokovnjakov, ki ima izkušnje s pripravo dokumentacije transfernih cen v različnih panogah
 • sodelujemo z mednarodnimi sodelavci, ki so nam v primeru povezanih oseb zunaj Slovenije vedno na razpolago
 • naše naloge so namenjene predvsem pripravi ustrezne podporne dokumentacije, pri čemer vam v primeru davčne inšpekcije svetujemo pri razlagi pripravljene podporne dokumentacije.

Kaj vam omogoča učinkovito obvladovanje transfernih cen?

 • razumeti potrebnost in pomembnost dokumentacije s področja transfernih cen
 • razmisliti o prioritetah in posebnostih dejavnosti, v katerih delujejo, in jim transferne cene prilagoditi
 • pripraviti dokumentacijo v skladu s politiko upravljanja tveganj in poslovno politiko naročnika ter s tem zagotoviti, da je v skladu s posebnostmi organizacijske strukture naročnika
 • oblikovati podlage za dokumentacijo s področja transfernih cen na stroškovno učinkovit način
 • zmanjšati tveganje nepredvidenih dodatnih davčnih obveznosti iz naslova transfernih cen
 • zmanjšati tveganje zaradi morebitnih kazni zaradi pomanjkljive dokumentacije;
 • oblikovali politiko za dopolnitev in ohranjanje dokumentacije

Storitve, ki jih nudimo?

 • preventivni davčni pregled transfernih cen, kjer identificiramo vsa poglavitna davčna tveganja
 • celovit pregled obstoječe politike transfernih cen
 • pomoč pri izdelavi nove politike transfernih cen
 • priprava analize primerljivosti cen industrije za podporo politiki transfernih cen
 • priprava celotne podporne dokumentacije v skladu slovenskimi davčnimi predpisi in s smernicami OECD
 • obstoječo poslovno strukturo pomagamo prilagoditi aktualni davčni zakonodaj