FIRES finančne in revizijske storitve, d.o.o.

Družba Fires, finančne in revizijske storitve d.o.o je bila ustanovljena 16.3. 2007. Družbo sestavljajo strokovnjaki, ki so svoje strokovno znanje in prakso na področju revizije in poslovnega svetovanja (skrbni pregledi, corporate finance) pridobivali v številnih domačih in tujih družbah (PricewaterhouseCoopers, E&Y, Constantia, …).

STORITVE

Smo specializirano podjetje za revizijske in svetovalne storitve na področju financ.

FIRES - Revizija, Računovodski servis, Davčno svetovanje, Tickmark revizija

REVIZIJA

Revizija je za nekatere subjekte obvezna v skladu z zakonodajo, za druga predstavlja izpolnjevanje zahtev matičnih družb, za tretje potrditev poštenega finančnega stanja njihovih podjetjih.

FIRES - Revizija, Računovodski servis, Davčno svetovanje, Tickmark računovodstvo

RAČUNOVODSTVO

Včeraj smo bili »samo« računovodje, danes smo vaši svetovalci, katerih naloga je poznavanje vašega poslovanja ter vam svetovati kdaj in kako investirati.

FIRES - Revizija, Računovodski servis, Davčno svetovanje, Tickmark davčno svetovanje

DAVČNO SVETOVANJE

Obvladovanje davkov je postalo eden najpomembnejših elementov obvladovanja tveganj znotraj družbe. Pri implementaciji takšnih politik vam seveda lahko pomagamo.

FIRES - Revizija, Računovodski servis, Davčno svetovanje, Tickmark software

FIRES d.o.o.
Distributer za Slovenijo

VERJAMEMO, DA BI PROGRAMSKA REŠITEV ZA REVIZIJO MORALA BITI ENOSTAVNA IN PRIJAZNA UPORABNIKOM, DA BI LAHKO IZBOLJŠALA NJIHOVO UČINKOVITOST.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA POSKUSNO UPORABO.

ZAKAJ FIRES D.O.O.?

  • Smo vrhunski strokovnjaki na svojih področjih.

  • Imamo bogate izkušnje na področju revizije in svetovanja največjih slovenskih in mednarodnih podjetij različnih dejavnosti.

  • Znanje smo pridobivali v največjih svetovnih revizijskih in svetovalnih podjetjih.

  • Smo prilagodljivi, zanesljivi, vredni zaupanja ter ohranjamo stalne revizijske skupine.

  • Prizadevamo si ustvariti dodano vrednost za naročnika.

  • Naši sodelavci so tisti, ki so s svojim delom že dokazali, da so vredni zaupanja.