STORITVE / PRAVNO SVETOVANJE

Pravno svetovanje

Pravna pisarna v našem podjetju je specializirana predvsem za vprašanja gospodarskega prava, gospodarskih pogodb, delovnega, obligacijskega
in stvarnega prava, in sicer tako v domačih kakor tudi tujih pravnih jurisdikcijah.

Zajeta so vsa področja gospodarskega prava, pri čemer je poudarek na celovitem pravnem pristopu k reševanju raznovrstnih pravnih problemov.
Svetujemo vam na področju statusnega gospodarskega prava ter delovnega prava. Pomagamo vam pri pripravi dokumentacije za statusno
preoblikovanje družb, gospodarskih pogodb ter izvršilnih predlogov.

Za svoje stranke si vedno prizadevamo v čim krajšem času najti najbolj optimalno rešitev povezano s čim manjšimi stroški.

Pristop do stranke je individualen in poteka v dveh fazah:

  • skrben pravni pregled, kjer se strokovno preveri celotni položaj družbe s pravnega vidika,
  • svetovanje in pravna pomoč na področjih civilnega, statusnega, stečajnega, delovnega in stvarnega prava.

Skupaj do poslovnih rezultatov, ki bodo slika vaše odličnosti.

FIRES - Revizija, Računovodski servis, Davčno svetovanje, Tickmark pravno svetovanje