transferne ceneprenesne cenetransfer
oblvadovanje transfernih cen

preventivni davčni pregle

Mednarodne raziskave s področja transfernih cen iz leta 2003 so pokazale, da za večino anketiranih družb transferne cene predstavljajo najpomembnejše davčno vprašanje.

Za družbe, ki se želijo zaščititi pred pregledom davčnih organov in morebitnimi finančnimi posledicami je zelo pomembno učinkovito dokumentiranje in uskladitev politike transfernih cen z zakonodajo.


Transferne cene

Transferne cene oziroma prenosne cene so cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe. Skladno z določbami ZDDPO-2 naj bi se transferne cene zagotavljale na ravni cen enakih ali primerljivih proizvodov, ki bi se v primerljivih okoliščinah dosegle na trgu med nepovezanimi osebami (upoštevanje tržnega načela oziroma arm's length principle).

 

Prednosti sodelovanja z nami:
- smo skupina strokovnjakov, ki ima izkušnje s pripravo dokumentacije transfernih cen v

  različnih panogah
- sodelujemo z mednarodnimi sodelavci, ki so nam v primeru povezanih oseb zunaj Slovenije

  vedno na razpolago
- naše naloge so namenjene predvsem pripravi ustrezne podporne dokumentacije, pri čemer

  vam v primeru davčne inšpekcije svetujemo pri razlagi pripravljene podporne

  dokumentacije.

 

Kaj vam omogoča učinkovito obvladovanje transfernih cen?
- razumeti potrebnost in pomembnost dokumentacije s področja transfernih cen
- razmisliti o prioritetah in posebnostih dejavnosti, v katerih delujejo, in jim transferne cene 

  prilagoditi
- pripraviti dokumentacijo v skladu s politiko upravljanja tveganj in poslovno politiko naročnika

  ter s tem zagotoviti, da je v skladu s posebnostmi organizacijske strukture naročnika
- oblikovati podlage za dokumentacijo s področja transfernih cen na stroškovno učinkovit

  način
- zmanjšati tveganje nepredvidenih dodatnih davčnih obveznosti iz naslova transfernih cen
- zmanjšati tveganje zaradi morebitnih kazni zaradi pomanjkljive dokumentacije;
- oblikovali politiko za dopolnitev in ohranjanje dokumentacije

 

Storitve, ki jih nudimo?
- preventivni davčni pregled transfernih cen, kjer identificiramo vsa poglavitna davčna preventivni davčni pregled

  tveganja
- celovit pregled obstoječe politike transfernih cen
- pomoč pri izdelavi nove politike transfernih cen
- priprava analize primerljivosti cen industrije za podporo politiki

  transfernih cen
- priprava celotne podporne dokumentacije v skladu slovenskimi davčnimi predpisi in s

  smernicami OECD
 -obstoječo poslovno strukturo pomagamo prilagoditi aktualni davčni zakonodaj

 

Nazaj na davčno svetovanje...

 

 
 

 

Domov  |  Revizija  |  Računovodski servis  |  Skrbni pregled  |

Davčno svetovanje  |  Sitemap  |  Pravno obvestilo  |  Zaposlitev

davčna tveganja

Design: Izdelava spletnih strani & Web Templates

2009 Fires d.o.o., finančne in revizijske storitve.      Vse pravice pridržane.