računovodske storitveizdelava računovodskih izkazov
obračun plač

računovdstvo

Nudimo vam številne ugodnosti!

Pokličite nas in pripravili vam bomo ugodno ponudbo.

Inštitut za revizijo

Davčna uprava RS

 


Računovodski servis

Včeraj smo bili »samo« računovodje, danes smo vaši svetovalci, katerih naloga je poznavanje vašega poslovanja ter vam svetovati kdaj in kako investirati, da kar najbolje izkoristite vse dane možnosti na področju davčnih olajšav in finančnih zmožnosti ter s tem pomagamo k rasti vašega podjetja. 

računovodenjePoleg računovodstva imamo izkušnje na področju poslovnega svetovanja pri prevzemih družb in prodajah družb, skrbnih pregledih, finančem in davčnem svetovanju, reviziji in pripravi poročil za povezane družbe.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Računovodstvo zajema vodenje poslovnih knjig za srednja ter mala podjetja, zasebnike in društva:

knjiženje v glavno knjigo

knjiženje v pomožne poslovne knjige

obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam ter prispevkov za zasebnike

vodenje saldakontov

izdelava opominov po naročilu stranke

obračun obresti po naročilu stranke

izdelava predlogov za cesijo ali kompenzacijo po naročilu stranke

obračun DDV in knjigovodstvo za potrebe obračunavanja DDV

vodenje registra osnovnih sredstev

izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov

razna poročanja, izdelava poročil za ZPIZ, AJPES, DURS, BANKO (M4, dohodnina, letna 

    poročila, davčne bilance, pojasnila); 

Prevzem in vračilo dokumentacije po dogovoru, lahko tudi na sedežu vaše firme!

Poslovni prostori se nahajajo na področju Ljubljane ter Kranja, odločitev je torej vaša.

Vaše zadovoljstvo je naš pohvala!

Zunanji računovodski servis?

Podjetja vedno bolj cenijo ažurno in vestno računovodstvo, ki pa je vedno bolj strokovno zahtevno in prepuščeno presoji računovodij z vidika izbire računovodskih politik. Le te dopuščajo različne možnosti, ki pa imajo različne vplive na vrednotenje postavk v računovodskih izkazih in nenazadnje tudi izkazan poslovni izid podjetja. Ne smemo pa pozabiti tudi na davčne posledice tega. V kolikor v podjetju nimate ustreznega strokovnjaka imamo v našem podjetju rešitev za vas.

Kdaj in kdo MSRP?
V skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah morajo računovodske izkaze v skladu z MSRP pripravljati naslednje družbe:

  1. Družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na organiziran trg vrednostnih papirjev v državah članicah EU in so zavezane h konsolidaciji (nakasneje za poslovno leto, ki se začne v letu 2007)

  2. Banke (za poslovno leto 2006 in dalje)

  3. Zavarovalnice (za poslovno leto 2007 in dalje)

  4. Druge družbe, če se tako odloči in skupščina sprejme sklep o tem, vendar za najmanj 5 let.

 

Želite brezplačno in neobvezujočo ponudbo?

 

 
 

 

Domov  |  Revizija  |  Računovodski servis  |  Skrbni pregled  |

Davčno svetovanje  |  Sitemap  |  Pravno obvestilo  |  Zaposlitev

Design: Izdelava spletnih strani & Web Templates

© 2009 Fires d.o.o., finančne in revizijske storitve.      Vse pravice pridržane.